Dünya genelinde büyük bir yayılım gösteren COVID-19 (SARS-COV2) virüsünün tespitinde daha hızlı ve daha hassas yöntemlerle ilgili çalışmalar büyük bir yoğunlukla devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından üretimi gerçekleşen CoviX hızlı tarama kitleri, bireyler çok daha hızlı ve hassas sonuçlara ulaşma imkanı sağlayacaklardır  Sürüntü örneği alınırken refleks sonucu bireylerin kendini geri çekmesi ve nazofarengeal bölgeye sürüntü çubuğunun ulaşamaması sebebiyle yanlış negatif oranı ciddi ölçüde artmaktadır.

CoviX kitimizde tükürük örneklerinden virüs tespiti yapılmakta ve bu yanlış negatiflik durumunun önüne geçmekteyiz. Mevcut qPCR tabanlı kitler yerine LAMP sistemini kullandığımız kitimiz, 30 dakika gibi kısa bir sürede sonuç vermektedir.

 

Örnek alımda doğruluğun arttırılması, deney seti hazırlanışının kolaylığı ve LAMP sisteminin 30dakika gibi kısa bir sürede sonuç vermesiyle daha hızlı, daha hassas ve daha çok kişiye ulaştırılabilecek CoviX hızlı tarama kitleri ile COVID-19 hastalığının artmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.