Tümör ve kan örneklerinden elde edilen tüm ekzom sekansları (WES) kullanılarak genetik ve somatik değişiklikler klinik olarak önceliklendirilerek, ilaç hedefi olabilecek varyantlar ön plana alınarak raporlanmaktadır. İleri biyoinformatik yöntemler ile immün terapiye muhtemel yanıtı değerlendirebilmek amacıyla tümör mutasyon yükü hesaplanır, mikrosatellit instabilitesi tahmini yapılır ve tedavi sürecine rehberlik etmesi amacıyla mutasyonel imzalar tespit edilip bu imzalar ile ilişkili süreçler ile birlikte raporlanmaktadır. Ayrıca kişinin tümor tetikleme mekanizmaları belirlenip bunları hedefleyen tedavi alternatifleri raporlanmaktadır. Bilinen bir tedavi yoksa fakat klinik bir çalışma varsa, bu çalışmanın detayı ve hastayı dahil etmek için gerekli bağlantı bilgileri de raporlanmaktadır. Genotipleme sonucunda belirlenen raporlanması şart olan varyantlar Amerikan Tıbbi Genetik ve Genom Koleji (ACMG) kılavuzlarına göre raporlanmaktadır.