Mikrobiyome Nedir?


İnsan mikrobiyomu, insan vücudunda yaşayan mikroorganizmaların oluşturduğu ekosistemdir. Bu ekosistemi oluşturan canlılar sadece bizimle yaşamakla kalmaz, aynı zamanda salgıladıkları birçok salgı ile hayat kalitemizi ve sağlığımızı da belirlerler. Bu mikroorganizmaların işlevleri, salgıladıkları salgı maddeleri ve genomları bir arada incelendiğinde karşımıza karmaşık mikrobiyom sistemi çıkar. Mikrobiyota ise vücudumuzda yaşayan bakteri, mantar, virüs ve protozoa mikroorganizmalarının toplamı olarak tanımlanır.


Bu mikroorganizmalar için ekosistem olan vücudumuzun bağırsak gibi birçok yerinde mikrobiyotalar bulunur. Bu minik organizmalar insan ile simbiyotik bir ilişki kurar. Bu ortak yaşam ilişki türünde, iki canlı birbiriyle yardımlaşarak beraber yaşar.


Mikrobiyal hücreler ve insan birlikte "süperorganizma" oluşturur. Tahmini olarak insan vücudunda binlerce bakteri suşu bulunmaktadır ve bu mikroplar konakçıdan, yani insan genomundan çok daha fazla gene sahiptir. Bu mikrobiyal elemanların insan vücudunun oldukça büyük bir kısmını oluşturduğu düşünüldüğünde, bu canlıların insan vücudundaki proteom kodlama ve metabolom üretme potansiyallerinin büyüklüğü daha net anlaşılabilir.


blog1

Bağırsak mikrobiyotası, gastrointestinal kanalda kolonize mikroorganizmalardan oluşan ve birçok işlevi olan ekosistem, aynı zamanda baskın olarak birçok farklı bakteri suşlarından oluşmaktadır. Gelişen 16S rRNA gen dizileme teknikleri kullanılarak bireylerin bağırsak florasındaki mikroorganizma çeşitlilikleri gözler önüne serilmektedir. Yıllar içerisinde bu teknikler sayesinde obez ve normal bireylerin floralarındaki farklılıklar araştırılabilmiş, farklı coğrafyalarda yaşayan toplulukların mikrobiyotalarının karşılaştırılmış ve beslenmenin mikrobiyom üzerindeki sarsıcı etkisi anlaşılmıştır.


Farklı besin bileşenlerinin tüketimi, zamanla farklı bakteri topluluklarının bağırsak florasında sayıca artmasına ve kolonize olmasına sebep olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bu, beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak bağırsak mikrobiyomundaki bakteri popülasyonlarının değişmesine sebep olmaktadır. Bu yüzden, düzensiz ve sağlıksız beslenmenin bir sonucu olarak zararlı bakteri türlerinin sayıca artmasını ve buna bağlı olarak birçok hastalığın gelişmesini görmekteyiz. Şirketimizin geliştirdiği EPIBIOME teknolojisi ile 16S rRNA gen dizi analizi yöntemi kullanılarak bağırsak mikrobiyotasındaki bakteriler tanımlanabilmekte ve sınıflandırılabilmektedir. Bu teknolojiyle tahmin edilen mikrobiyal çeşitliliğe dayalı olarak alanında uzman diyetisyenlerimiz tarafından kişiye özel beslenme programları hazırlanmaktadır. Bu beslenme programları ile, bağırak floranızı sağlıklı tutmak, birçok hastalığın önüne geçmek ve halihazırda olan rahatsızlıklarınızı gidermek amaçlarımız arasındadır.


blog2