Tüm RNA Dizileme

Tüm RNA dizileme, genetik varyantların ekspresyonlarındaki değişikliklerin kompleks hastalıklara (kanser, diyabet vb.) ne şekilde etki ettiğinin anlaşılmasına yardımcı olması sebebiyle gittikçe önem kazanmaktadır. Genom çapında RNA ekspresyonu değişikliklerinin analiz edilmesi ile bilim insanları, hastalık gelişimini ve hücrelerin yaşam döngülerini yöneten moleküler mekanizmalar hakkında daha kapsamlı bilgiye erişebilmektedir. Yeni nesil dizileme teknolojileri kullanılarak, bir RNA molekülünün hem kodlanan hem de kodlanmayan bölümlerini incelemek mümkündür.