miRNA Dizileme

Küçük ve kodlanmayan RNA molekülleri olan miRNA’lar, mRNA’nın stabilite ve translasyonunu modüle ederek gen ekspresyonunun düzenlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. miRNA’ların regülasyonundaki bozuklukların belirli hastalıkların gelişiminde rol oynadığının tespit edilmesi ile miRNA dizileme, hastalıkların teşhisi ve takibi açısından önem kazanmaya başlamıştır. Yeni nesil dizileme teknolojilerinin ortaya çıkması, bir RNA örneğinde bulunan bütün miRNA’ların dizileminin çıkartılmasını mümkün kılmıştır. miRNA dizileme ile elde edilen bilgiler miRNA ekspresyon profilinin çıkartılması, miRNA izoformlarının tanımlanması, yeni miRNA’ların keşfedilmesi ve potansiyel miRNA hedef moleküllerinin belirlenmesi amacıyla kullanılabilmektedir.