DNA Dizileme

DNA dizileme metodu, bir DNA molekülünde bulunan nükleik asitlerin doğru sırasını belirlemeyi sağlar. Nükleotit sekansı bir genin en temel bilgisidir ve bu bilgi olmaksızın genetik fonksiyonları veya evrimi tam olarak anlamamız mümkün değildir. Günümüzde yeni nesil dizileme (NGS) teknolojileri, paralel işleme sayesinde, DNA dizileme işleminin çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine olanak vermektedir.

Epigenetiks olarak aşağıda belirtilen DNA dizileme uygulamalarını gerçekleştirmekteyiz:

Tüm Genom Dizileme: bir organizmanın bütün DNA dizileminin çıkartılması.

Ekzom Dizileme: genomun sadece protein kodlayan bölümlerinin dizileminin çıkartılması.