Yeni Nesil Dizileme (NGS)

Nükleik asit dizileme metodu, bir DNA veya RNA molekülünde bulunan nükleik asitlerin doğru sırasını belirlemeyi sağlar. İnsan Genomu Projesi (HUGO), DNA dizileme yönteminin kullanıldığı ilk geniş çaplı projeydi. İnsan genomunun dizilemi tamamen çıkartıldıktan sonra daha hızlı ve daha ucuz dizileme yöntemlerinin bulunmasına olan ihtiyaç arttı ve bunun sonucunda yeni nesil dizileme metodları geliştirilmeye başlandı. Yeni nesil dizileme metodları, tek bir örnekten alınan milyonlarca parçaya ayrılmış bir DNA molekülünün her bir parçasının, aynı anda ve uyum içinde paralel olarak işlenmesini temel almaktadır. Ayrıca bu metodların ölçeklendirilebilir olması, genomun sadece önemli olan bölümlerine odaklanılıp bu bölümlerde daha derin dizileme yapılması suretiyle ender görülen varyantların tespit edilmesini mümkün kılar. 

Yeni nesil dizileme teknolojisi ile bilim insaları, bir canlının bütün genomunun dizilemini hızlı bir şekilde elde edebilir, genomik açıdan önemli olan bölümleri daha detaylı inceleyebilir, genom çapında metilasyonu analiz edebilir ve RNA dizileme işlemini gerçekleştirebilirler.