Kütle Spektrometrisi

Kütle spektrometrisi, bir bileşenin moleküler kütlesinin ve yapısının belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu amaç için kullanılan kütle spektrometresi, bir molekülün iyonlarının kütle-yük oranını (m/z) ölçerek o molekülün kütlesini belirler. Bir kere oluşturulduktan sonra iyonlar, elektrostatik olarak kütle-yük oranlarına göre ayrıştırılmak üzere kütle analizatörüne iletilirler. Moleküler iyonizasyonun, iyon ayrıştırmasının ve iyon tanımlanmasının sonucu olarak ortaya çıkan spektrum, incelenen bileşenin moleküler kütlesi ve hatta yapısı hakkında bilgi sağlar. Son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sayesinde kütle spektrometrisi biyoteknolojiden farmasötiğe kadar pek çok alanda kullanılır hale gelmiştir.