3D Jel Elektroforezi

Elektroforezi, protein ve nükleik asitler gibi boyut, yük ve yapıda farklı makromolekülleri ayırmak ve bazen de temizlemek için kullanılan bir yöntemdir. Yüklü moleküller bir elektrik alanına bırakıldıklarında pozitif veya negatif yüke doğru hareket ederler. Elektroforezi bu hareket sonucunda moleküllerin kat ettikleri mesafe farklılıklarını baz alır. Proteinler ve nükleik asitler için elektroforezi bir jel içerisinde gerçekleştirilir. Genellikle nükleik asitler için agaroz jel kullanılırken, proteinler için poliakrilamid jel tercih edilmektedir.

Oldukça hızlı ve kullanışlı olan jel elektroforezi adli tıp, moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji ve biyokimya alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır.