Genel Sağlık

Son yıllarda yapılan çalışmalarda pek çok kompleks hastalık (Alzheimer, Diyabet, Melanom, vb.) ile ilişkili olan genetik markörler tespit edilmiştir. Bu genetik markörlerin incelenmesi ile bir kişinin sık rastlanan hastalıklara yakalanmaya ne kadar meyilli (yüksek veya düşük risk) olduğu ortaya konulabilmektedir. Bu test, bir hastanın belirli hastalıklara yakalanma riskini ortaya koymaktadır.