Kolorektal Kanser Risk Analizi Testi

Bu test, Yeni Nesil Dizileme (NGS) tekniğini kullanarak bireylerin belirli kolorektal kanser türlerine yakalanma risklerini arttıran genetik mutasyonları tespit etmeyi hedefler. 

Bu test, 50 yaş altında adenom geçmişi olan veya herhangi bir yaşta büyük adenom kümeleri olan veya birinci veya ikinci derece akrabalarında yumurtalık, rahim veya başka kanser hikayesi olan bireyler için uygundur.