BRCA1/2 Mutasyonu Genetik Testi

BRCA1 ve BRCA2 genlerinde meydana gelen DNA mutasyonları, meme ve yumurtalık kanseri risklerinin önemli ölçüde artmasına sebep olabilmektedir. Bu test, Yeni Nesil Dizileme (NGS) tekniğini kullanarak BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonları tespit etmeyi ve bu yol ile bireylerin ifade edilen kanser türlerine yatkınlığını belirlemeyi hedefler. 

Bu test, ailesinde erken yaşta (özellikle 50 yaş öncesinde) meme veya yumurtalık kanseri hikayesi olan bireyler veya ailesinde kuvvetli meme ve/veya yumurtalık kanseri hikayesi olan bireyler için uygundur. Test, iki hafta içerisinde yorumlaması kolay ve klinik açıdan kullanıma elverişli sonuçlar vermektedir.