Taşıyıcılık Durum Tespiti Genetik Testi

Taşıyıcılık durum testi doktorlara mevcut hastalarının kendilerinde veya potansiyel çocuklarında görülebilecek hastalıklara yönelik genetik bilgiler sağlamayı hedefler. Bu test, klinik açıdan ilgili ve onaylanmış markörleri kullanarak 70 ten fazla çekinik genetik hastalığın görülme ihtimallerini araştırır ve doktorlara prenatal ve postnatal sağlık konusunda yol gösterir. Doktorlar, bu testi henüz herhangi bir semptom göstermeyen ama belirli hastalıklara yakalanma riskleri taşıyan hastalarını bilgilendirmek amaçlı kullanabilirler.