Transkriptomik Uygulamalar

Bir hücre, doku veya organizmanın genomu tarafından üretilen RNA moleküllerinin tamamı olarak ifade edilebilecek transkriptom, gen ekspresyonunda oluşan farklılıklar sebebiyle dinamiktir ve sürekli değişim altındadır. Transkriptomik uygulamalar, mikroarray ve yeni nesil dizileme gibi yüksek çıktılı teknolojiler kullanarak transkriptomda meydana gelen değişikliklerin incelenmesini temel alır. 

Transkriptomik alanda yapılan çalışmalar, özellikle genetik varyantların ekspresyonunda meydana gelen değişikliklerin kanser ve diyabet gibi kompleks hastalıkların oluşumuna ne şekilde katkıda bulunduğunun anlaşılmasına ışık tuttuğu için  gittikçe önem kazanmaktadır. Ayrıca, bilim insanları bu çalışmalar sayesinde hücrelerin yaşam döngüsünü ve dolayısıyla hastalık seyrini düzenleyen biyolojik yollar ve moleküler mekanizmalar hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilmektedirler.