Proteomik Uygulamalar

Proteomik alanında yapılan çalışmalar, hücresel süreçleri anlamak amacıyla bir hücre, doku veya organizmanın genlerinin ürettiği bütün proteinlerinin yapı, fonksiyon ve etkileşimlerinin analiz edilmesini hedefler. Proteomik uygulamalar, hastalıklara sebep olan fonksiyon bozukluklarının altında yatan moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılması, tanısal ve prognostik hastalık biyomarkerların tespit edilmesi ve doğrulanması, yeni ilaç hedeflerinin belirlenmesi gibi konularda bilim insanlarına yardımcı olmaktadır.