Sağlıklı Yaşam

Genetik materyalimiz sadece fiziksel özelliklerimizi belirlemekle kalmaz bizi biz yapan herşeyi belirler. Bir bireyi diğer bireylerden ayıran şey genetik materyalinde meydana gelen mutasyonlardır. Bu mutasyonlar, bireyleri benzersiz yaparken aynı zamanda çeşitli hastalıklara olan yatkınlıklarını da belirlerler. DNA’da bulunan mutasyonların tespit edilmesi ve bu genetik bilginin çeşitli hastalıklara yakalanma risklerini tahmin etmede kullanılması ile bireylerin daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak mümkündür. Risklerin farkında olan bireyler, her ne kadar genetik profillerini değiştiremiyor olsalar da, yaşam tarzlarını, beslenme sistemlerini, maruz kaldıkları çevresel faktörleri değiştirerek hastalıklara yakalanma risklerini azaltabilir hatta ortadan kaldırabilirler.