Kilo Kontrolü

Genetik materyalimiz sadece fiziksel özelliklerimizi belirlemekle kalmaz bizi biz yapan herşeyi belirler. Bir bireyi diğer bireylerden ayıran şey genetik materyalinde meydana gelen mutasyonlardır. Bu mutasyonlar, bireyleri benzersiz yaparken aynı zamanda obezite gibi çeşitli hastalıklara olan yatkınlıklarını da belirlerler. Vücudumuzda bulunan belirli genlerin kilo yönetiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu genlerde meydana gelen mutasyonlar bireylerin kilo almaya meyilli olmasını sağlayabilmekte ve hatta obeziteye yakalanma riskini arttırabilmektedir. DNA’daki bu mutasyonların tespit edilmesi ile bireyler kişiye özel tedavi görebilmekte ve yaşam tarzlarını, beslenme sistemlerini değiştirerek sağlıklı ve kalıcı kiloya ulaşabilmektedirler.