Metabolomik Uygulamalar

Metabolomik alanda yapılan çalışmalar, toplanan bir biyolojik örneğin (doku, organizma vb.) hücrelerinde gerçekleşen işlemlerin geride bıraktıkları benzersiz kimyasal izleri (metabolit) inceleyerek, o örnek için bir metabolit profili çıkartmayı hedefler. Bu çalışmalar bilim insanlarının, biyolojik sistemde meydana gelen biyokimyasal olaylar ve bu sistemin genel metabolik durumu hakkında bilgilere erişmelerini sağlar. Metabolomik uygulamalar, hastalık durumunun ve seyrinin tespit edilmesi, hastaların tedaviye verdikleri cevapların izlenmesi ve ilaç geliştirilmesi için hedeflerin belirlenmesi gibi konularda bilim insalarına yardımcı olabilmektedir.