Glikomik Uygulamalar

Glikomik alanda yapılan çalışmalar, organizmaların glikan profillerini çıkartmayı hedefler. Hücrelerin belirli koşullar altında (zaman, çevre vb.) ürettikleri glikoz bileşenlerinin bütünü olarak ifade edilebilen glikanlar, hücreler arası iletişimden tümör gelişimine kadar biyolojik işlemlerin hemen hemen hepsinde rol oynamaktadırlar. Glikanların yapısında ve metabolizmasında meydana gelen değişikliklerin incelenmesi ve bu bilgilerin genom ve proteom bilgileri ile birlikte değerlendirilmesi, çeşitli hastalıkların önlenmesi, oluşum ve gelişimlerinin takip edilmesi ve hatta yeni tedavi edici yaklaşımların ortaya çıkması için büyük önem taşımaktadır.