Tek Nükleotid Polimorfizm Analizi

Tek nükleotid polimorfizmi (SNP), bir türün üyeleri veya bir bireyin eş kromozomları arasında görülen ve DNA sekansında bulunan tek bir nükleotidte meydana gelen varyasyondur. Araştırmalar göstermektedir ki tek nükleotid polimorfizmleri, bireylerin belirli hastalıklara yakalanma risklerinin belirlenmesine ve çeşitli ilaçlara verecekleri cevapların tahmin edilmesine yardımcı olabilmektedir. Bu sebeple tek nükleotid polimorfizmlerinin tanımlanması ve incelenmesi, biyomedikal ve ilaç geliştirme alanlarında yürütülen çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Genotiplendirme, tek nükleotid polimorfizmlerinin taranması amacıyla en çok başvurulan etkili bir yoldur. Bu sebeple, hibridizasyon temelli yöntemlerden enzim temelli yöntemlere ve sekanslamaya kadar pek çok genotiplendirme metodu ortaya çıkmıştır.

Epigenetiks olarak müşterilerimize, en güncel biyoinformatik tekniklerini kullanarak tek nükleotid polimorfizm analizi hizmeti sunmaktayız.